Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma

SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA RY PELASTUSSUUNNITELMA
SKEPPARS
MATKAILUAJONEUVOALUE SKEPPARSIN PELASTUSSUUNNITELMA

Osoite. Hummelpäräntie 161, 06200 PORVOO

Puhelin:  040 355 8825

Omistaja: Porvoon Kaupunki

Alueen hoitaja: SF- Caravan Itä-Uusimaa ry

TEKNISET TIEDOT

Ei virallista luokitusta.

Alueella on noin 90 sähköistettyä matkailuajoneuvopaikkaa. Telttapaikkoja alueella ei ole.

Alueella voi olla samanaikaisesti majoittuneena enimmillään noin 243 henkilöä. Henkilökuntaa on paikalla kesäaikana 2-4 henkilöä. Syksy- ja talviaikoina henkilökuntaa on pääsääntöisesti paikalla 1-2- henkilöä vain viikonloppuisin. Vuorossa olevan alueisännän yhteystiedot löytyvät toimiston ilmoitustaululta.

Toimisto-/ vastaanottorakennus (Liite 1 rakennus A, 60 m²) sijaitsee alueen sisääntulon yhteydessä. Rakennuksessa sijaitsevat myös sosiaalitilat, pieni oleskelutila ja alueen pääsähkökeskus. Alueella on erillinen saunarakennus (Liite 1 rakennus B, n. 100 m²), jossa sijaitsee sauna pesutiloineen ja alueen kokoontumistila ns. Väentupa. Alueella on toinen huoltorakennus (Liite 1 rakennus J, 28 m²), jossa sosiaalitilojen lisäksi sijaitsee henkilökunnalle tarkoitettu majoitushuone. Alueella on myös grillirakennus (Liite 1 rakennus D). Kaikki rakennukset ovat sähköistettyä ja grillirakennusta sekä kylmävarastoa lukuun ottamatta myös lämmitettyjä.

VAARATILANTEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET

Ulkoiset uhat

Alue sijaitsee noin 25 kilometrin etäisyydellä valtatie E 18:ta. Tiellä kuljetettavista ADR-luokitelluista vaarallisista aineista ei ole alueelle välitöntä vaaraa tai haittavaikutuksia. Rautatie sijaitsee yli 20 kilometrin etäisyydellä.

Alue rajoittuu metsäalueisiin ja eteläpäästä mereen. Näin ollen on metsäpalovaara mahdollinen. Äkillinen merenpinnan nousu myrskytuulien johdosta on myös mahdollinen, jolloin alueelle johtava tie jää veden peittämäksi. Edellä mainittu mahdollisuus on huomioitu alueella ja tämän johdosta on alueelle tehty pelastustie kohtaan, jossa meriveden nousulla ei ole niin paljon merkitystä. Erityisen voimakkaat myrskytuulet saattavat aiheuttaa puiden kaatumista, jonka johdosta tieyhteydet saattavat mennä poikki. Alueen varastoihin on tämän vuoksi sijoitettu raivaamiseen tarkoitettua kalustoa.

Vaarallisia aineita käsitteleviä teollisuuslaitoksia ei ole alueen lähettyvillä (15 kilometrin säteellä).

Alueen ilmastollisen sijainnin vuoksi on äkilliset ilmaston muutokset huomioitava.

Alue sijaitsee maastollisesti matalamäkisessä, kallioisessa metsämaastossa ja tasaisella sorakentällä, jossa ei ole sortumien, vyörymien tai suurempien valumien todennäköisyyttä. Edellä mainituista syistä johtuen ei talvella ole lumivyöryjen vaaraa.

Lähin palokunta, Vessöön VPK, sijaitsee noin 10 kilometrin etäisyydellä ja lähin kunnallinen palokunta noin 24 kilometrin etäisyydellä. Toimintavalmiusaika alueelle on täten noin 20-30 minuuttia keliolosuhteista riippuen.

Sisäiset uhat

Matkailuajoneuvoalueen käyttöön liittyvinä uhkina on ensisijaisesti tarkasteltu todennäköisempiä uhkia kuten tulipaloja, tapaturmia, sairaskohtauksia ja järjestyshäiriöitä.

Tulipalot

Tulipaloriskin johdosta on alueelle määrätty matkailuajoneuvoille riittävät turvavälit, jotka mainitaan myöhemmin. Tulipaloriskeistä todennäköisempinä pidetään alueen toiminnoista aiheutuvia paloja kuten grillien, luvattomien avotulien, väärin sijoitettujen ulkoroihujen, ajoneuvopalojen, matkailuajoneuvojen lämmityslaitteiden ja tupakoinnin aiheuttamia tulipaloja. Matkailuajonevojen sijoittelussa on jokaisen majoittujan velvollisuus huolehtia siitä, että turvaetäisyyksiä noudatetaan. Alueisäntä valvoo asian noudattamista.

Mikäli matkailuajoneuvon kaasupullon sulkuventtiili on auki, on kaasupullokotelon oltava lukitsematon.

Alueella olevat tulentekopaikat, grillikatos, savustusuuni ja keittopata, ovat maapohjasta eristettyjä. Matkailuajoneuvoalueella on noudatettava erilaisten ulkotulien ja ns. jätkänkynttilöiden polttamisessa kolmen (3) metrin turvaetäisyyttä.

Alueen rakennusten paloriskit ovat tavanomaiset. Rakennukset sijaitsevat siten, että mahdollinen tulipalo saattaa levitä ympäristöön.

Kaasupullovarasto on sijoitettu vastaanottorakennuksen läheisyyteen siten, ettei ympäristöstä uhkaava tulipalo aiheuta sille vahinkoa. Kaasupullovarasto on sijoitettu voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kaasun enimmäisvarastointimäärä on 330 kiloa.

Henkilöturvallisuus Ranta-alue

Uimaranta on pehmeäpohjainen ja tasaisesti syvenevä. Veneranta on pehmeäpohjainen ja se sijaitsee kaupungin laiturin välittömässä läheisyydessä. Uiminen ja oleskelu kaupungin laiturilla on kielletty. Laiturin välittömässä läheisyydessä sijaitsee pelastusvene ja suositusten mukainen pelastusrengas.

Sähkölaitteet

Alueella on tiedostettu sähkölaitteiden ulkokäyttöön liittyvät riskit. Alueen kaikki ulkona sijaitsevat sähköpisteet ovat roiskeveden pitäviä suojamaadoitettuja pistorasioita.

Tapaturmat ja sairaskohtaukset

Alueen vuotuinen kävijämäärä on noin 11.500 henkilöä. Edellä mainitulla kävijämäärällä tapahtuu tilastollisesti kiireellisistä ensiapua edellyttäviä tapaturmia noin 1 kertaa kauden aikana (1 tapahtuma/ 2000 kävijää).

TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI JA SUOJAUTUMISMAHDOLLISUUDET

Turvavälit

Matkailuajoneuvoalueella majoituttaessa tulee matkailuajoneuvojen keskinäisen turvavälin olla riittävän suuri, jotta mahdollinen tulipalo ei pääse leviämään rakennuksiin tai toisiin ajoneuvoihin.

Neljä (4) metriä

Matkailuajoneuvojen keskinäisen turvaetäisyyden toisiinsa on oltava vähintään neljä (4) metriä mitattuna kokonaisuuden uloimmasta pisteestä (matkailuajoneuvo, etuteltta tai markiisikatos). Näin muodostuvaan turvaväliin saa sijoittaa oman vetoauton, jos sen etäisyys toisen omistuksessa tai hallinnassa olevaan autoon tai matkailuajoneuvoon sen lisälaitteineen on vähintään 1,8 metriä.

Kahdeksan (8) metriä

Matkailuajoneuvot tulee sijoittaa vähintään kahdeksan (8) metrin päähän lähimpien rakennusten räystäslinjoista.

Matkailuvaunu on aina sijoitettava siten, että se voidaan tarvittaessa siirtää nopeasti turvalliselle etäisyydelle vaara-alueen ulkopuolelle (vetoaisa kulkutielle päin).

Noin kahdeksan (8) metrin suojaetäisyys antaa riittävän turvan.

Väestönsuojelu

Matkailuajoneuvoalueen toiminta ei jatku poikkeusoloissa, joten lainsäädännön edellyttämää väestönsuojeluvalmiutta ja – materiaalia ei ole huomioitu tässä suunnitelmassa.

Lähin yleinen väestönsuoja sijaitsee Porvoossa.

Turvallisuushenkilöstö

Matkailuajoneuvoalueen turvallisuudesta vastaa SF-Caravan Itä-Uusimaa ry:n hallitus apunaan:

turvallisuusvastaava Alvar Alatalo puh 0400 941 663

aluevastaava Mauri Savolainen puh 0400 456 693

päivystävä alueisäntä puh 0400 895 249

Edellä mainitut tahot huolehtivat tehtävissään myös siitä, että turvallisuutteen liittyviä asioita noudatetaan ja että alueen pelastussuunnitelman vaatimukset otetaan huomioon.

Turvallisuuteen liittyvän koulutukseen osallistutaan SF-Caravan ry:n järjestämillä kursseilla.

Turvallisuusvastaava järjestää alueisännille tarvittaessa leirintä-turvallisuuteen ja tavanomaisten onnettomuuksien pelastustoimen-piteisiin liittyvää koulutusta.

MATKALUAJONEUVOJEN TURVALLISUUSMATERIAALI

Alkusammutuskalusto

Matkailuajoneuvoalueella tulee matkailuajoneuvoissa olevien pakollisten 13A 55BC- teholuokan mukaisten käsisammuttimien lisäksi olla henkilöstön käytettävissä ja helposti saatavissa käsisammuttimia seuraavasti:

alueen hoitaja käytettävissä (esim. vastaanottopisteessä) vähintään yksi 27A 144BC-teholuokan käsisammutin (nestesammutin vähintään 13A 144B)

nestekaasupullovaraston välittömässä läheisyydessä vähintään yksi 27A 144BC- teholuokan käsisammutin.

kutakin alkavaa 15:tä vaunupaikkaa kohden vähintään yksi 27A 144BC-teholuokan käsisammutin (nestesammutin vähintään yksi 13A 144B).

kunnallisen pelastuslaitoksen toimintavalmiusajan ollessa yli 20 minuuttia. tulee alkusammutuskalustoa lisätä 50 %.

käsisammuttimien noutomatka ei saa ylittää 40 metriä.

Matkailuajoneuvoalue Skepparsin alkusammutuskaluston määrä ja sijainti täyttävät edellä mainitut vaatimukset. Liitteenä olevaan aluekarttaan on merkitty alkusammutuskaluston sijainti.

Lisäksi alueelle on kesäaikana sijoitettu 5 kappaletta 200 litran vesitynnyreitä.

Ensiapuvälineet

Ensiapuvälineet on sijoitettu varastorakennukseen.

TOIMINTAOHJEET HÄTÄTILANTEEN VARALLE

Hätäilmoituksen teko

Yleinen hätänumero on 112 (matkapuhelimesta soitettaessa ei laiteta suuntanumeroa)

Selvitä ensin mitä on tapahtunut

Kerro kuka olet ja mistä puhelinnumerosta soitat

Mitä on tapahtunut

Missä on tapahtunut

Onko joku loukkaantunut tai vaarassa

Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin

Järjestä opastus lähialueelle

Estä lisävahinkojen syntyminen

Toimintaohje tulipalotilanteessa

Jos tulipalo syttyy paikassa, jossa itse olet, toimi seuraavasti tai jaa tehtävät auttajia ollessa useita.

Pelasta välittömästi vaarassa olevat.

Varoita lähistöllä olevia huutamalla tai esim. ajoneuvon äänimerkkiä katkonaisesti soittamalla (saat samalla lisävoimia sammutustoimintaan).

Tee hätäilmoitus yleiseen hätänumeroon 112.

Sammuta palo lähimmällä sammuttimella, jos se on mahdollista.

Jos palon kohde on matkailuajoneuvo, yritä siirtää kaasupullot turvalliseen paikkaan, mikäli se on mahdollista. Siirrä viereisiä ajoneuvoja turvalliselle etäisyydelle. Muista oma turvallisuutesi.

Opasta tai järjestä opastus ja esteetön pääsy pelastusyksikölle kohteeseen. Kerro välittömästi pelastushenkilöstölle, onko ihmisiä vaarassa ja jo suoritetut toimenpiteet.

Toimi pelastushenkilöstön antamien ohjeiden mukaan.

Toimintaohje sairaskohtauksessa

Selvitä mitä on tapahtunut

Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut?

Onko silminnäkijöitä?

Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

1. Tarkista potilaan tila

Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

2. Tarkista hengitys

Jos potilas ei herää, tarkista hengitys: aseta kämmenselkä potilaan suun eteen ja koeta tuntuuko ilman virtausta. Potilaan kasvojen sinerrys on merkki hengityksen estymisestä tai loppumisesta.

Mikäli potilas ei hengitä, aloita peruselvytys:

siirrä potilas kovalle/tilavalle alustalle.

avaa potilaan hengitystiet ja tarvittaessa tyhjennä suu.

paljasta potilaan rintakehä.

aloita painelu- ja puhalluselvytys.

oikea rytmi on 30 painallusta ja 2 puhallusta.

oikea painelutaajuus on 100-120 kertaa minuutissa.

elvytystä jatketaan tauotta kunnes ammattiapu antaa luvan lopettaa tai potilas osoittaa virkoamisen oireita.

3. Siirrä potilas oikeaan asentoon

Käännä tajuton potilas kylkiasentoon.

Ojenna päätä taakse, jotta hengitys pääsee kulkemaan esteettä.

4. Tee hätäilmoitus

Heti kun olet selvittänyt potilaan tilan ja havainnut, että kyseessä on hätätilanne, soita yleiseen hätänumeroon 112 ja kerro:

mitä on tapahtunut

mitä potilas valittaa

mitä hän juuri sillä hetkellä tekee

5. Tarkkaile

Jos havaitset potilaan tilassa muutoksia ennen pelastuslaitoksen yksikön saapumista, soita uudelleen numeroon 112.

6. Opasta

Järjestä opastus ja esteetön kulku potilaan luokse.

7. Kerro

Kerro pelastushenkilöstölle mitä on tapahtunut, miten potilaan tila on kehittynyt ja onko potilaalle annettu ensiapua.

Toimintaohje hukkuneen, elottoman henkilön elvytyksestä

Kun hukuksissa ollut on saatu pois vedestä, aseta potilas selälleen kovalle alustalle.

Soita hätänumeroon 112.

Avaa potilaan hengitystiet ojentamalla potilaan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla.

katso, kuuntele ja tunnustele hengitystä:

liikkuuko rintakehä?

kuuluuko hengitys?

tuntuuko ilman virtaus kämmenselälläsi tai poskellasi?

arvioi, onko hengitys normaalia, epänormaalia vai puuttuuko hengitys.

Mikäli hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu:

Puhalla 5 kertaa.

Aloita painelu- ja puhalluselvytys:

oikea rytmi on 30 painallusta ja 2 puhallusta.

oikea painelutaajuus on 100-120 kertaa minuutissa.

elvytystä jatketaan tauotta kunnes ammattiapu antaa luvan lopettaa tai potilas osoittaa virkoamisen oireita.

Pelastussuunnitelma päivitetty 

Porvoossa 1.1.2019

Alvar Alatalo Turvallisuusvastaava

SF-Caravan Itä-Uusimaa ry