YHDISTYKSEN HISTORIA

Skepparsin historia

Miten nykyinen SF-Caravan Itä-Uusimaa ry sai alkunsa - missä ovat juuremme ?

Ajatus Itä-Uusimaalaisten omasta karavaanikerhosta syntyi SF- Caravan ry:n 10-vuotisjuhlissa, joita vietettiin Keimolassa vuonna 1974. Juhlien​​ järjestäjänä oli SFC Helsinginseurdun kerho, johon silloiset Itä-Uusmaalaiset jäsenet tuolloin kuuluivat.

Silloinen liiton puheenjohtajan näkemyksen mukaan oli tilaus pienemmälle kerholle itäisellä Uudellamaalla. Niinpä Börje Tengström lähti edistämään asiaa Raimo Ylimyksen kanssa. Tuolloin Suomessa oli jo 14 kerhoa ja näin ajateltu ja suunniteltu kerho olisi 15:ta.

Ensimmäinen valmisteleva keskustelutilaisuus pidettiin Porvoon katsastuskonttorilla 23.5.1974. Paikalla olivat silloin seuraavat aktiivit: P-O​​ Johansson, Albert Norrgård, Pentti ja Eila Pönni, Erkki, Raili ja Satu Bottas, Veikko Toivanen, Alf ja Marianne Forsell, Arnold Färdig, Raimo Toivonen, Ingmar ja Marjatta Nylander, sekä Raimo ja Marjatta Ylimys.

Perustettavan SF-Caravan Itä-Uudenmaan kerhon ensimmäinen kokous pidettiin Pernajan Rönnäsissä 17.8.1974.

SF-Caravan Itä-Uudenmaan kerhon ensimmäinen johtokunta koostui seuraavasti P.O.Johanssonin rakennustoimistossa 2.9.1974 pidetyssä kokouksessa seuraavaksi:

Puhenjohtajana aloitti: Raimo Ylimys,​​ sihteerinä Tuula Tuormaa, varapuheenjohtajana P.O.Johansson, ulkop. sihteerinä Marita Frisk, johtokunnan jäseninä: Ritva Ståhls, Rolf Ståhls, Raili Bottas, Alf Forsell, Anne Forsell, ​​ Pentti Pönni.

Vuonna 1976 SF-Caravan muuttui liitoksi, jolloin myöskin​​ kaikkien silloisten kerhojen tuli liittyä liiton alaisuuteen rekisteröityneinä yhdistyksinä.

Oma kerhomme muuttui yhdistykseksi nopeassa tahdissa. Tästä saamme kiittää Erkki Tuormaata, joka toimi tuolloin mm. Liiton hallituksessa ja sääntötoimikunnassa.

Miksi SFC-järjestysnumeromme on 006 ?. Ensimmäiset 10 liiton jäsennumeroa arvottiin ja seuraavat kerhot saivat numeronsa liittymisjärjestyksessä.

Yhdistyksemme puheenjohtajat kautta aikain:

Email
Raimo Ylimys Porvoo 1132 17.08.1974 16.05.1976
Marita Frisk Loviisa 802 16.05.1976 05.11.1980
Antti Parikka Porvoo 5482 05.11.1980 12.11.1984
Monica Boman Porvoo 12216 12.11.1984 19.11.1985
Tapio Eriksson Porvoo 4350 19.11.1985 09.11.1989
Bjarne Fagerstedt Porvoo 33645 09.11.1989 27.03.1995
Jorma​​ Teittinen Porvoo 34769 27.03.1995 27.10.1997
Roger Rask Porvoo 70256 27.10.1997 30.10.2000
Jorma Teittinen Porvoo 34769 30.10.2000 29.10.2001
Roger Rask Porvoo 70256 29.10.2001 27.10.2003
Anja Piela Porvoo 75822 27.10.2003 23.10.2006
Lauri​​ Matikka Kerava 88668 23.10.2006 27.10.2008
K. Saarinen Porvoo 112200 27.10.2008 27.10.2014
Jorma Teittinen Vantaa 34769 27.10.2014 31.12.2018
Pentti Oksanen Porvoo 131737 01.01.2019 19.04.2021
Pia Heikkinen vpj Sipoo 137996 19.04.2021 29.05.2021
Marko Ketvel Tuusula 131436 29.05.2021